Scroll Top

Kontakt

Obchodné oddelenie:
Turbínová 13
831 04 Bratislava, Slovakia
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
Turbínová 13
831 04 Bratislava, Slovakia
Telefón: + 421 2 2085 0213
Email: ise@ise.sk
Fakturačná adresa:
ise, s. r. o.
Elektrárenská 12428
831 04 Bratislava, Slovakia
IČO: 35 828 293
IČ DPH: SK2020261265
Bankové spojenie
Tatra banka
IBAN: SK24 1100 0000 0026 2255 5704

Sledujte nás